Fredag 10 februari

HUVUDPARTNERS  

 

  

 

PARTNERS

 

 

 

 Lokal: A1

08.30

Moderator: Björn Samnegård, med dr, tf verksamhetschef, njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

 

Framtidens vård och utmaningar

Lars Weiss, med dr, överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad 


Personcentrerad vård, hur gör man det i praktiken och vad får det för effekt

Inger Ekman, professor, prodekanus, centrumföreståndare Sahlgrenska akademin
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)

10.00-10.35

Kaffe med besök i utställningen

10.35-12.10

 

 

12.10-12.30

Framtidens sjukvård byggs kring människan

Magnus Lord, leg läkare, civ ing, civ ek och leanstrateg                          

 

Avslutning

Stefan Jacobson, professor, verkställande direktör Danderyds sjukhus med organisationskommittén

 12.40-13.40

 

Lunchseminarium - Medtronic AB (matigare smörgås serveras i samband med seminariet)
Renal Denervering

Lokal: A2

Felix Mahfoud, dr med, department of internal medicine III, cardiology, angiology and intensive care medicine, university hospital of Saarland, Germany

Lunchseminarium - SANOFI (lunch serveras i samband med seminariet)
"Förmaksflimmer och diabetes - två sjukdomar som ökar snabbt.
Kan strukturerade principer för evidensbaserad handläggning förbättra patientomhändertagandet?
 " 

Lokal: C4

Moderator: Lars Rydén, professor emeritus i kardiologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm.

Tidig insulinbehandling - ett sätt att förhindra kadiovaskulära händelser? - Diskussion med utgångspunkt från den internationella studien ORIGIN. Lars Ryden

The Atrial Fibrillation Clinic - Prognostic implications of an evidence based and structured approach to an increasing and challenging disease. RN Jeroen Hendriks, Maastricht university medical centre, Nederländerna

 COPYRIGHT © MCI | Websy